Skuteczna windykacja w Norwegii


WYBIERZ USŁUGĘ ODPOWIEDNIĄ DLA CIEBIE

Wstępna analiza aktywów dłużnika

Szybko i niskim kosztem ocenimy sytuację majątkową dłużnika, abyś mógł podjąć możliwie najlepszą decyzję.

Dowiedz się więcej

OBSŁUGA PRAWNA W EGZEKUCJI

Posiadasz prawomocne orzeczenie sądu i chcesz odzyskać swoje należności w Norwegii? Możemy Ci w tym pomóc.

Dowiedz się więcej

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z FAKTUR

Posiadasz niezapłacone faktury i w sprawie nie było prowadzone postępowanie sądowe? Chętnie przyjrzymy się Twojej sprawie.

Dowiedz się więcej

ZAPRASZAMY DO ARTYKUŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NASZYCH EKSPERTÓW

Znajdziesz tutaj m.in. case study, interpretacje prawne, sugerowane ścieżki postępowania oraz najlepsze praktyki, które mogą podpowiedzieć Ci, co należy robić w Twojej sytuacji.

Europejski Nakaz Zapłaty – egzekucja na terenie Norwegii

Aleksandra Bąkowska
19 września 2015

Europejski Nakaz Zapłaty wydany w jednym państwie członkowskim jest uznawany i wykonywany w innych państwach, ale czy również na terenie Norwegii? Europejski Nakaz Zapłaty regulowany jest przez Rozporządzenie (WE) nr. 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić zapłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonywanie polskich orzeczeń sądu na terenie Norwegii

Aleksandra Bąkowska
18 września 2015

Problematyka wykonalności orzeczeń sądowych, w przypadku orzeczeń zagranicznych wiąże się ściśle z przeprowadzenie procedury jego wykonania za granicą. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było prowadzenia egzekucji z orzeczenia, wydanego przez polski sąd na terenie Norwegii? Procedura uznania orzeczenia do jego wykonania W stosunkach między Polską, a Norwegią w sprawie uznawania orzeczeń sądowych oraz […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Przedawnienie roszczeń w prawie norweskim

Aleksandra Bąkowska
4 września 2015

Co to jest przedawnienie i jakie są jego konsekwencje? Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która polega na tym, iż po upływie określonego terminu tzw. terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, powołując się na upływ czasu. Terminy przedawnienia służą stabilizacji obrotu prawnego poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń […]

CZYTAJ WIĘCEJ