Aleksandra Bąkowska
19 września 2015

Europejski Nakaz Zapłaty – egzekucja na terenie Norwegii

Europejski Nakaz Zapłaty wydany w jednym państwie członkowskim jest uznawany i wykonywany w innych państwach, ale czy również na terenie Norwegii?

Europejski Nakaz Zapłaty regulowany jest przez Rozporządzenie (WE) nr. 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić zapłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim.
Postępowanie ma charakter uproszczony oraz opiera się na formularzach. Z tych właśnie względów wydaję się być właściwą alternatywą do dochodzenia zaległych należności pieniężnych za granicą.

Niestety nie na terenie Norwegii, która nie będąc członkiem Unii Europejskiej nie wchodzi w skład państw członkowskich.

Europejski Nakaz Zapłaty nie stanowi zatem podstawy do egzekucji zaległości pieniężnych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibą w Norwegii. Egzekucja zapłaty roszczeń pieniężnych odbywa się na ogólnych zasadach dochodzenia zapłaty roszczeń pieniężnych, przewidzianych przez norweski system prawa.