Świadczymy pomoc prawną w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych od dłużników mieszkających lub mających siedzibę firmy na terenie Norwegii.

W sprawach o zapłatę należności pieniężnych bardzo często okazuje się, iż wyzwaniem jest nie tylko uzyskanie orzeczenia sądu zasądzającego dochodzoną kwotę, ale także trudności z ich realnym wyegzekwowaniem.

Z uwagi na znajomość norweskiego prawa o postępowaniu egzekucyjnym świadczymy pomoc prawną, zarówno w celu uznania orzeczenia sądu polskiego i egzekwowania zasądzonych w nim należności na terenie Norwegii, jak i dochodzenia zapłaty należności wynikających z faktur VAT.

Kliknij w poniższe nazwy usług, aby dowiedzieć się o nich więcej:

+ Wstępna analiza aktywów

+ Czynności prawne w postępowaniu egzekucyjnym

+ Dochodzenie należności pieniężnych z faktur