Dochodzenie należności pieniężnych z faktur

Niniejsza usługa obejmuje dochodzenia zapłaty należności pieniężnych z faktur VAT, w stosunku do których nie prowadzono postępowania sądowego.

W przypadku braku kwestionowania przez drugą stronę należności za faktur, jest możliwość wniesienia wniosku o egzekucję bezpośrednio do komornika norweskiego. Wówczas opłata od wniosku wynosi 1.921 NOK.

Jeżeli jednak roszczenie okaże się sporne i zostanie ono przez drugą stronę zakwestionowane, wówczas sprawa najpierw musi zostać skierowana do sądu pojednawczego, gdzie opłata wynosi 1130 NOK. Postępowanie pojednawcze będzie musiało być podjęte w sytuacji kiedy roszczenie zostanie zakwestionowane przez druga stronę, która nie będzie reprezentowana przez adwokata.

Jeżeli w sądzie polubownym nie zostanie zawarta ugoda, albo nie zapadnie wyrok z uwagi na złożoność sprawy, albo roszczenie przekracza kwotę NOK 125.000,-, a druga strona jest reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika, sprawa zostanie skierowana na drogę zwykłego postępowania sądowego.

Na poczet realizacji usługi wystawiana jest faktura zaliczkowa w wysokości NOK 15.000,- . Dalsze koszty w sprawie uzależnione są od rozwoju sprawy. Stawka godzinowa świadczonej pomocy prawnej wynosi 1.500 NOK + podatek VAT. W ramach stawki godzinowej rozliczane są wszystkie czynności podejmowane w sprawie ( sporządzanie pism, maile, rozmowy telefoniczne) plus pokrywanie koszty podróży.

Potrzebujesz naszego wsparcia w tym zakresie?
Skorzystaj z poniższego formularza.

W razie zainteresowania tą usługą (dochodzenie należności pieniężnych z faktur), bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu niezbędnych danych skontaktujemy się w przeciągu dwóch dni roboczych.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości