Obsługa prawna w egzekucji

Niniejsza usługa dotyczy postępowania windykacyjnego przeprowadzonego na terenie Norwegii i zakłada, iż Klient przedkłada wydane w Polsce orzeczenie sądowe, o którym mowa w art. 32 Konwencji Lugańskiej.

Orzeczeniem takim w rozumieniu Konwencji jest między innymi orzeczenie wydane przez sąd polski, niezależnie od tego, czy jest ono określone jako wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty lub nakaz egzekucyjny.

Klient zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wypełniony załącznik V do Konwencji Lugańskiej, sporządzony przez właściwy Sąd w Polsce, który wydał przedmiotowe orzeczenie na wniosek Klienta wraz z tłumaczeniem orzeczenia oraz załącznika V dokonane przez tłumacza przysięgłego języka norweskiego.

Klient jest ponadto zobowiązany do udostępnienia dodatkowych dokumentów lub informacji, które okażą się niezbędne w trakcie wykonywania zlecenia. Advokatfirma Garstecki AS zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia się zlecenia, w przypadku braków w wymaganej dokumentacji.

W skład usługi “Czynności prawne w postępowaniu egzekucyjnym” wchodzą podjęte przez adwokata czynności prawne, niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez norweskiego komornika:

 1. Wstępna rozmowa (telefonicznie / skype) adwokata prowadzącego postępowanie z klientem.
 2. Sporządzenie oraz wysłanie pisma procesowego do sądu norweskiego o uznanie polskiego wyroku.
 3. Wysłanie dłużnikowi zawiadomienia o postępowaniu komorniczym.
 4. Przesłanie klientowi rezultatu z postępowania komorniczego.

Koszt postępowania windykacyjnego prowadzonego przez Kancelarię Advokatfirma Garstecki AS, wynosi NOK 14.000 brutto. Podana cena obejmuje również opłatę komorniczą w wysokości NOK 1.591 oraz opłatę sądową za zatwierdzenie wyroku NOK 860.

Jednocześnie zaznacza się, iż Klient może uzyskać zwrot jedynie części kosztów przedmiotowego postępowania od dłużnika, określonych według ustawowych stawek i zasądzonych przez komornika. Stawka ta uzależniona jest od wartości wierzytelności.

Usługa nie obejmuje swym zakresem obsługi wykraczającej poza ramy czynności ściśle związanych z przeprowadzeniem windykacji na podstawie jednego tytułu wykonawczego. Wszelkie dodatkowe porady prawne są rozliczane na ogólnych zasadach wynikających ze standardowej Umowy o współpracę.

Zlecenia uznaje się za zakończone po przeprowadzeniu czynności komorniczych i otrzymaniu końcowej decyzji komornika.

Informujemy również, iż zgodnie z zasadami etyki Norweskiej Rady Adwokackiej Kancelaria Adwokacka nie może pobierać prowizji od ścigniętej wierzytelności. Łamanie tego zapisu jest surowo zabronione.

Potrzebujesz naszego wsparcia w tym zakresie?
Skorzystaj z poniższego formularza.

W razie zainteresowania tą usługą (czynności prawne w postępowaniu egzekucyjnym), bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu niezbędnych danych skontaktujemy się w przeciągu dwóch dni roboczych. Omówimy wtedy warunki potencjalnej współpracy lub podpowiemy, gdzie najlepiej zgłosić się po wsparcie.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości