Aleksandra Bąkowska
18 września 2015

Wykonywanie polskich orzeczeń sądu na terenie Norwegii

Problematyka wykonalności orzeczeń sądowych, w przypadku orzeczeń zagranicznych wiąże się ściśle z przeprowadzenie procedury jego wykonania za granicą.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było prowadzenia egzekucji z orzeczenia, wydanego przez polski sąd na terenie Norwegii?

Procedura uznania orzeczenia do jego wykonania
W stosunkach między Polską, a Norwegią w sprawie uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania stosuję się Konwencję tzw. lugańską o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z 2007 roku.

Generalna reguła, którą wprowadza konwencja głosi, iż orzeczenia wydane w jednym państwie związanym konwencją i w tym państwie wykonalne, będą wykonywane w innym państwie, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Aby na podstawie orzeczenia sądu polskiego mogła być prowadzona egzekucja za granicą, należy wystąpić z wnioskiem o jego wykonanie, w kraju, w którym ma być ono egzekwowane.

Jakiego rodzaju orzeczenia, podlegają wykonaniu za granicą?

Zgodnie z treścią art. 32 konwencji orzeczenie oznacza każde orzeczenie wydane przez sąd państw związanego niniejszą konwencją, niezależnie od tego, czy zostanie określone jako wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty lub nakaz egzekucyjny.
Nawiązując zatem do rodzaju orzeczeń, obowiązujących w polskim systemie prawa można jednoznacznie stwierdzić, iż zarówno nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, jak i nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, a także wyrok zaoczny, czy postanowienie w zakresie kosztów stanowi podstawę do wszczęcia procedury wykonania orzeczenia za granicą.
Orzeczenie sądu polskiego nie może być pod w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej sądu.

Jakie kroki należy podjąć, aby orzeczenie wydane w Polsce zostało uznane i wykonane w Norwegii?

Przede wszystkim należy:

  • Sprawdzić, czy orzeczenie sądu polskiego jest prawomocne oraz wykonalne1 – patrz słownik pojęć
  • Kolejnym krokiem jest wystąpienie do sądu, w którym zostało wydane prawomocne orzeczenie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, na podstawie konwencji lugańskiej o potwierdzenie jego wykonalności
  • Uzyskać tłumaczenie orzeczenia wraz z zaświadczenie na język norweski, dokonane przez tłumacza przysięgłego
    Wystąpić do sądu norweskiego z wnioskiem o stwierdzenie jego wykonania na terenie Norwegii.

Wszczęcie postępowania przed sądem norweskim oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego wymaga znajomości przepisów norweskiego prawa.